Viktig informasjon

Utskrift
Opprettet onsdag 11. mars 2020

For å forebygge og begrense mulig smitte:

Styret i Vennesla turnforening har beslutte å følge Kristiansand kommunes anbefalinger om at lag og idretter som har mulighet til det, tar en pause i sine aktiviteter i en periode nå fremover. Det vil derfor ikke være innendørs aktivitet i våre arealer ut mars måned. Ny vurdering vil gjøres i uke 13.
Vi beklager den ulempen dette medfører, men vi ønsker å ta vårt ansvar for å begrense mulig smittespredning.

Vanligvis avslutter foreningen sine aktiviteter i uke 22 i vår-semesteret. Vi vil som en erstatning for disse to ukene med pause, videreføre aktivitetene forvårsemesteret frem til og med uke 24.

Har du lyst til å begynne med turn? Benytt deg av vårt påmeldingsskjema. Du finner det i menyen helt øverst på siden.
Ønsker du å støtte turnforeningens arbeid, kontakt leder Liv Solveig Torøse på e-post liv.solveig.torsoe@kristiansand.kommune.no eller tlf 911 41 250

Utøverforsikring

Alle utøver under 12 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund sin barneidrettsforsikring.
De over 12 år har en annen forsikring. Den kan du lese om her:
Cheerleaderne har en egen forsikring, og en lisens de må betale for å være med på konkurranser. Det kan du lese om her.

Kontakt oss

Vennesla Turnforening
Postboks 82
4701 Vennesla

Epost: venneslacheerogturnforening@hotmail.no

Besøksadresse: Moseidmoen Industriområde 31. (under nye brannstasjonen)

Facebook: Vennesla Turnforening

 

Styret 2019/2020

Hovedstyret:

Liv Solveig Torsøe, tlf. 911 41 250, liv.s.torsoe@kristiansand.kommune.no 

Elisabeth Jeppestøl, 98628832,  elisabeth.jeppe@gmail.com

Kristin I. Aanensen, tlf. 976 84 244,  kristiniaa@gmail.com

Trude Fredriksen

 

Utvidet styret:

Hilde Langeid,  hilde_langeid@hotmail.com

Sissel Askedal Rossebø 

Ole Birger Abrahamsen,  ole.birger.abrahamsen@nkom.no

 

Valgkomite:

Mariann Olsen

 

Politiattest

 

Alle med verv i norsk idrett skal fremlegge politiattest. Les mer om dette her.

. © Wenche I. Nilsen 2012

©