Nyhet turnhall

Utskrift
Opprettet søndag 12. august 2018

Som dere har fått mail om tidligere så har foreningen leid en industri hall på Moseidmoen industriområde og skal innrede denne i løpet av høsten til en turnhall.

Vi overtok hallen 1 juli og begynte straks å planlegge og innhente priser og tilbud så vi kan få bygget blant annet et garderobeanlegg og kontor. Vi er i god gang med å koordinere dugnadsarbeid og fikk klare byggetegninger i forrige uke. Vi trenger både fagfolk og andre til å hjelpe med å innrede i løpet av denne høsten!!! 

Vi gleder oss til en spennende høst og håper at alle kan bidra på en eller annen måte!

Hilsen Liv Solveig, Siv, Erik, Ole Birger og Elisabeth (hallkomitè)

 

Har du lyst til å begynne med turn? Benytt deg av vårt påmeldingsskjema. Du finner det i menyen helt øverst på siden.
Ønsker du å støtte turnforeningens arbeid, kontakt leder Liv Solveig Torøse på e-post liv.solveig.torsoe@kristiansand.kommune.no eller tlf 911 41 250

Utøverforsikring

 

Alle utøver under 12 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund sin barneidrettsforsikring.
De over 12 år har en annen forsikring. Den kan du lese om her:
Cheerleaderne har en egen forsikring, og en lisens de må betale for å være med på konkurranser. Det kan du lese om her.

Kontakt oss

Vennesla cheer- og turnforening 

Postboks 82
4701 Vennesla

Epost: venneslacheerogturnforening@hotmail.no

Besøksadresse: Lundevegen 42, 4700 Vennesla

Facebook: Vennesla Cheer og turnforening

 

Politiattest

 

Alle med verv i norsk idrett skal fremlegge politiattest. Les mer om dette her.

. © Wenche I. Nilsen 2012

©